ČŠI – Testy 9.ročníků

Naše škola byla vybrána ČŠI do vzorku škol pro celostátní testování žáků 5. a 9.ročníků.
Testováni byli žáci 9. ročníků z předmětů – Čj, Aj, D
Dnes jsme testování den před termínem ukončili.
Výsledky jsou na webové adrese, kterou žáci obdrželi spolu s přístupovými údaji při testu.

Vedení školy děkuje žákům za zpracování všech testů.
Nikoho jsme nemuseli omlouvat, byli jste vzorní.