Informace školní družiny

V pondělí 4. září 2017 bude zajištěn provoz pro všechna oddělení ŠD na hlavní budově – po skončení vyučování do 16 hod.
Tento den nebude otevřena ranní družina.

Od úterý 5.září bude zahájen pravidelný provoz v odděleních.
Ranní provoz od 6:15 do 8:00 hod pro všechna oddělení na hlavní budově.
Odpolední družina už ve svých odděleních do 16:30.

Platba za pobyt dítěte ve ŠD
Příspěvek 50 Kč měsíčně (250 Kč pololetně)
Termíny splatnosti:
1. pololetí – 17.10.2017
2. pololetí – 22.3.2018