Slavnostní předání vysvědčení deváťákům

28.6.2018 došlo ve velkém zasedácím sále MěÚ ve Vrchlabí k tradičnímu slavnostnímu zakončení školní docházky našich deváťáků, předání vysvědčení, pamětních listů a hrníčků s logem školy. S žáky a rodiči se rozloučil pan ředitel Palátka, místostarosta pan Vávra a třídní učitelé Jana Gaudelová a Stanislav Trýzna.

Fotogalerie: ZDE

Informace pro 1. ročníky

13.6.2018 proběhla schůzka pro rodiče žáků budoucích 1.ročníků.
Rodiče obdrželi:
rozdělení žáků do tříd
1.ročníky 2018
seznamy pomůcek
seznam pomůcek

přihlášku do školní jídelny a vnitřní řád školní jídelny
(soubory jsou k dispozici v horním menu Jídelna)

Rodiče, kteří se nemohli schůzky zúčastnit, si mohou, po telefonické domluvě, vyzvednout informace v kanceláři zástupce ředitele.

Slavnostní zahájení školního roku bude
3. 9. 2018 v 8:15 před budovou školy.