Třídní schůzky 15. 4. 2019

Po klasifikační poradě ve čtvrtek dne 11.4. se uskuteční jednání výboru sdružení rodičů s vedením školy.
Třídní schůzky jsou poté naplánovány na pondělí 15.4.
Informace o začátku schůzek budou žáci mít ve svých žákovských knížkách. Na 2.stupni zahajují v 17 hodin.