Nástup 1.-2.roč. 18.11.2020

Ve středu 18.11. nastoupí do školy
žáci 1. a 2. ročníků.

V rozvrhu nyní nebudou půlené hodiny.
1. ročníky budou mít v úterý od 8:00 do 11:40
2.ročníky budou mít ve středu od 8:00 do 11:40.

Školní družina
Ranní družina bude fungovat, ale žáci budou ve svých třídách.
Odpoledne budou žáci rozděleni do šesti oddělení podle svých tříd v odděleních ŠD.
1.A – Mojková
1.B – Hovardová
1.C – Sommerová
2.A – Sedláčková
2.B – Marčíková 
2.C – Exnerová

Školní jídelna
Žáci těchto ročníků mají obědy přihlášené.