Informace k 30.11.2020

Dne 30.11.2020 nastoupí do školy:
– žáci celého 1. stupně,
– žáci 9. ročníků
– žáci 6.B, 6.C, 7.A, 7.B
– žáci 6.A a 8.ročníků zůstanou doma na distanční výuce.
Výuka dle rozvrhu sudého týdne.
Žáci v prezenční výuce mají automaticky přihlášeny obědy ve školní jídelně.

Od 7.12.2020 dojde k výměně:
– žáci 6.A a 8. ročníků prezenční výuka ve škole
– žáci 6.B, 6.C, 7.A, 7.B na distanční výuce doma
Výuka dle rozvrhu lichého týdne.

Další informace budeme doplňovat dle aktuální situace.