Krácení výuky z důvodu voleb

Krácení­ výuky v pátek 20. 10. 2017 – Volby

1.třídy – 11:20
2. – 3. tří­dy – 11:40 (mimo 2.B, 2.C – 3 vyuč. hod.)
4. – 5. tří­dy – 12:00
6. – 7. tří­dy – 12:15
8. – 9. třídy – 12:30

V hale školy bude volební místnost a je nutné vše připravit.