Informace ŠD

Informace školní družiny

V pondělí 3. září bude zajištěn provoz pro všechna oddělení ŠD na hlavní budově – po skončení vyučování do 16:00.
3. září nebude otevřena ranní družina.

Od 4. září bude zahájen pravidelný provoz ve všech odděleních.
Ranní provoz od 6:15 do 8:00 pro všechna oddělení na hlavní budově.
Odpolední družina pak ve svých odděleních do 16:30.