Třídní schůzky 19.11.2018

Informace za 1.čtvrtletí
V pondělí 19.11.2018 se budou konat třídní schůzky.
Na 1. stupni budou zahájeny v 15:30.
3.C schůzku v tomto dni mít nebude.
Na 2. stupni budou schůzky zahájeny v 17:00.

Klasifikační porada – 15.11.2018
Výbor sdružení rodičů – 15.11.2018 od 16:30