24.5.2019 – VOLBY úprava výuky

 

Konce výuky v pátek – VOLBY 24.5.2019
2.A 10:45
1. třídy 11:20
2. – 3. třídy 11:40
4. – 5. třídy 12:00
6.A 12:15
6.B Výlet – mimo školu
6.C 12:15
7.A 12:15
7.B chlapci 12:15, dívky 11:40
7.C chlapci 12:15, dívky 11:40
8.A 12:30
8.B 12:30
9.A Výlet – mimo školu
9.B 12:30