2. ročníky

2020/2021
2.A – třídní učitelka: Miloslava Graciasová
2.B – třídní učitelka: Irena Zuzánková
2.C – třídní učitelka: Lenka Vlachová

 

2019/2020
2.A – třídní učitelka: Ivana Nosková
2.B – třídní učitelka: Romana Linková
2.C – třídní učitelka: Pavlína Beránková

 

2018/2019
2.A – třídní učitelka: Zdeňka Hrnčířová
2.B – třídní učitelka: Jana Formanová
2.C – třídní učitelka: Michaela Kociánová

V zámeckém parku se dne 11. 10. 2018 uskutečnil běžecký závod, kterého se zúčastnili i někteří žáčci druhých tříd. Počasí nám přálo a dokonce jsme si přinesli do školy i 2 medaile:
Agáta Auersvaldová 3. místo, Šimon Hamáček 2. místo.

 

 

2017/2018
2.A – třídní učitelka: Marie Hubařová
2.B – třídní učitelka: Zuzana Koldovská
2.C – třídní učitelka: Lucie Koniková

 

2016/2017
2.B – třídní učitelka: Ivana Nosková
2.C – třídní učitelka: Romana Linková

V letošním školním roce došlo ke sloučení původních tří prvních tříd ve dvě druhé třídy.  Třída 2.B má nyní 24 žáků, z toho je 15 dívek a 9 chlapců. Třída 2.C má 15 dívek a 10 chlapců.

Ve druhých třídách se už učíme počítat do 100, nejprve jsme počítali bez přechodu přes desítku a v březnu již začneme počítat s přechodem přes desítku do 100. Řešíme různé slovní úlohy, umíme je znázornit, vypočítat, napsat odpověď. Ovládáme už základní pojmy z geometrie a nedělá nám problém narýsovat úsečky ani přímky. Hrajeme různé hry – „Na krále počtářů, Bingo, Impulz…“

V českém jazyce se učíme pravopis měkkých a tvrdých slabik, píšeme pravopisná cvičení, diktáty, bez větších problémů zvládneme opsat i přepsat text.  Již jsme také vytvořili první slohové práce na téma: „Můj tatínek, moje maminka“. Jako přípravu na další ročník už umíme vyjmenovat i obojetné souhlásky.

Dne 2.3. jsme měli karneval masek, společně obě třídy jsme si zasoutěžily, zatančily. Na závěr všichni obdrželi sladkou odměnu. Nechybělo ani vyhlášení nejlepších masek. Tentokrát volba nejlepších masek byla ponechána na spolužácích ze sousedních tříd. Takže nejlepší masky z 2.B vybrali spolužáci ze 2.C a také opačně. Nejlepší masky byly odměněny diplomem.

Od 16. března nás čeká plavecký výcvik. Všichni se moc těšíme! Ti, kteří již plavat umí, své umění ještě zdokonalí a ti, kteří dosud plavat neumí, se jistě zbaví obav z vody a plavání si zamilují.

Ve čtvrtek 15.6. jeli žáci druhých tříd za pohádkovým dobrodružstvím na Staré Hrady. Cesta autobusem rychle uběhla a po příjezdu na hrad žáci nejprve posvačili. Pak zhlédli Bestyolu plnou zvířat a některá z nich si dokonce i pohladili. Někteří žáčci zde poprvé v životě viděli např. živou krůtu. Pak nás všechny čekala prohlídka hradu. Celou dobu nás provázela prostořeká ježibaba.  Přestože hrad byl plný draků, tak všichni prohlídku absolvovali bez úhony. Poté následovala prohlídka sklepení plná různých pohádkových bytostí – čertů, skřítků, obrů apod. Po skončení prohlídek se všechny děti vrhly na nákupy suvenýrů. Když téměř všechny peníze utratily, čekal na nás již v místní krčmě oběd – kuřecí vývar s nudlemi, kelímek malinovky a podle výběru kuřecí řízek s bramborem nebo špagety. Po vydatném obědě jsme již vyjeli na cestu k domovu. Výlet se všem moc líbil!

 

2015/2016

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 navštívily třídy 2. A a 2. C Dinopark v Liberci.
Děti si prohlédly vystavené exponáty, navštívily 4D kino,
vydováděly se v zábavné části a zakoupily si různé suvenýry.
Všem se v Dinoparku velice líbilo.

Máme za sebou pět lekcí plavání v jilemnickém bazénu. Jsme rozděleni do čtyř družstev. Každou hodinu děláme pokroky a vody se nebojíme. Učíme se zábavnou formou, zbývá čas i na hry.


2.A
Počet žáků: 24 (17 dívek, 7 chlapců)
Třídní učitelka:
Mgr. Miloslava Graciasová (vyučuje Čj, M, Tv)
Další učitelky:
Mgr. Ivana Nosková (vyučuje Prv)
Mgr. Marie Hubařová (vyučuje Vv)
Mgr. Michaela Kociánová (vyučuje Pč)
Mgr. Zuzana Zavoralová (vyučuje Hv)

2.C
Počet žáků: 22 (16 dívek, 6 chlapců)
Třídní učitelka:
Mgr. Irena Zuzánková (vyučuje všechny předměty)