Myslivost v Krkonošském národním parku

Myslivost  v Krkonošském národním parku přírodopis – 6. ročníky 12► Při projektovém dni se žáci seznamují se způsobem lesního hospodaření, s ochranou lesa a  s péčí o zvěř v oborách, zimních obůrkách i v prostém lese. Shlédnou prezentaci o lese v národním parku a o rozdílech v lesním hospodaření v komerčních a ochranářských lesích, seznámí se s faunou a florou Krkonoš. Vyplňují pracovní … Pokračování textu Myslivost v Krkonošském národním parku