Voda z hor

VODA Z HOR

Projekt osmých tříd zaměřený a vodu – pitnou, užitkovou a odpadní. Probíhá v rámci výuky chemie, žáci se seznamují s principy fungování úpravy pitné vody a čištěním vod odpadních. Pracují s texty, mapou, modely zastoupení vody v přírodě, do pracovních listů doplňují průměrné spotřeby vody využívané v domácnosti, tvoří grafy a prezentují vývoj nakládání s vodou od středověku do dnešní doby.

Součástí projektu je exkurze na čističku odpadních vod v Hartě a na úpravnu pitné vody v Herlíkovicích.

FOTOGALERIE

VÝUKOVÝ A OBRAZOVÝ MATERIÁL KE STAŽENÍ ZDE:

Čištění odpadních vod
Kořenová čistička
Úprava pitné vody

Informace o pitné a užitkové vodě ve Vrchlabí naleznete zde, na stránkách – Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí .