:: hlavní menu

 

.: home

.: o škole

.: seznamy

.: ekologická výchova

.: školní projekty

.: zájmová činnost

.: pronájmy zařízení

.: jidelna

:: kontakt

 

ZŠ Školní Vrchlabí

Školní 1336

543 01 Vrchlabí

 

tel: 499 421 563

 

e-mail:  palatka@zsskolnivr.cz

 

:: info o stránkách

stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE 5.0 a vyšší

 

[CNW:Counter]

Otevřené atrium - Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život II – Otevřené atrium

 

Posláním projektu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Snahou projektu je započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce – péči o životní prostředí, stimulaci udržitelného života občanské společnosti, vytváření dlouhodobého partnerství, které přinese měřitelné výsledky pro celou komunitu a vytvoří podmínky pro vznik a realizaci místní Agendy 21. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj  kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.

Obdobný projekt probíhá i v příhraniční oblasti Polska a ve Velké Británii.

Cíle projektu : podpora zapojení veřejnosti, komunitní plánování

                        zlepšení životního prostředí místa

                        ekologická výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

                        spolupráce na rozvoji společenské odpovědnosti firem

                        vytvoření evropské sítě škol, která umožní sdílení zkušeností                        

                         

 

Výstupy projektu :

 

Školní informační servis -  na škole vznikla e-mailová databáze rodičů, kteří mají zájem

                                              o dění na naší škole. Formou stručné e-mailové zprávy  (někdy

                                              podpořené fotografií) informujeme rodiče o aktivitách žáků na 

                                              naší škole – v oblastech sportovních, o exkurzích, školních

                                              projektech apod.

 

Logo školy – žáci navrhovali loga školy a poté spolu s pedagogy vybírali z padesátky návrhů

                      konečné logo, které bude reprezentovat naší školu

 

 Kateřina Francová, 2008

 

Živý plot – areál je ohraničen dřevinami, které se používají k výsadbám živých plotů. Jde o 

                   vzorník dřevin, každá dřevina má v zadní části  atria stručný popis, charakteristiku

                   pěstování, původ apod.

 

Vzorník výrobků z recyklovaného plastu – stoly, lavice a koše jsou vyrobeny

                                                                      z recyklovaného plastu. Přehled plastových

                                                                      recyklovaných  výrobků  a informací o separaci a

                                                                       recyklaci vůbec je umístěn v chodbě školy,

                                                                       směrem ke školní  jídelně

 

Sportovně relaxační areál  - sportoviště slouží žákům  ZŠ Školní k relaxaci o velkých

                                               přestávkách a o přestávkách před odpolední výukou

                                               v odpoledních hodinách  zde mohou trávit  volný čas žáci ve

                                               školní družině i široká veřejnost

                                               VSTUP VEŘEJNOSTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ! DĚTI

                                                                 DO 10 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY !

 

V rámci konunitního plánování jsme oslovili několik firem, které sponzorsky pomohli uskutečnit výše uvedený projekt. Za jejich účast děkujeme.

 

Tansform Lázně Bohdaneč – recyklace a prodej plastových výrobků

Thermona Krkonoše – topenářské a instalatérské práce

Pekviz a Květinářství Květa – zakládání a údržba zeleně, prodej

                                                                                       řezaných květin

Základní a Mateřská škola Lánov

Jaroslav Kovář – truhlářství

Služby města Vrchlabí – zajišťování komunálních a technických služeb

 

Areál před započetím projektu :

 

  Parkoviště

 Vstupní prostor

 Letecký snímek

 Práce v plném proudu

 

 

 

 

 

 

 

 Areál krátce před slavnostním otevřením

 

 Hřiště na Petaque

  

 Basketbalový koš

Pingpongové stoly

 

 Posezení

 

 Vzorník recyklovaných výrobků

Prostor atria slouží za pěkného počasí k relaxaci žáků 2. stupně o velkých přestávkách, v odpoledních hodinách ho využívají děti z družiny i široká veřejnost z přilehlého sídliště.