:: hlavní menu

 

.: home

.: o škole

.: seznamy

.: ekologická výchova

.: školní projekty

.: zájmová činnost

.: pronájmy zařízení

.: jidelna

:: kontakt

 

ZŠ Školní Vrchlabí

Školní 1336

543 01 Vrchlabí

 

tel: 499 421 563

 

e-mail:  palatka@zsskolnivr.cz

 

:: info o stránkách

stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE 5.0 a vyšší

 

[CNW:Counter]

Na zelenou - Bezpečně po Vrchlabí

NA ZELENOU – BEZPEČNĚ PO VRCHLABÍ

 

 

 

22.září

Evropský den bez aut

 

Přehled aktivit a akcí k tématu šetrné mobility v Královehradeckém kraji : ZDE

Přehled akcí, typ, místo a kontakt na koordinátora zasílejte na email

registru pro Královehradecký kraj : dusan.vodnarek@email.cz

 

Cílem projektu Na zelenou je zvýšit povědomí veřejnosti o ekologickém způsobu dopravy po

městě, aktivně zapojit školu,veřejnost a instituce města do zlepšení bezpečnostní situace při

pohybu cyklistů po městě a blízkém okolí. Propagovat cyklistiku jako přirozený způsob dopravy

žáků i učitelů, zvyšovat dopravně-bezpečnostní povědomí dětí v rámci vyučování.

Cílem je také poskytnout lepší podmínky pro pěší a na kole přijíždějící žáky do naší školy.

 

Místní sponzor :

  PROTECT Vlach

Hlavní výstupy projektu :

 

Vytvoření školního plánu mobility a začlenění do školního vzdělávacího programu v oblasti

EVVO.

Vytvoření dopravní studie města Vrchlabí.

Realizace konkrétních výstupů z projektu a dopravní studie, zlepšení bezpečnosti cyklodopravy ve městě a její

 podpora mezi veřejností.

Začlenění projektového dne Evropský den bez aut do ŠVP, manifestační jízda městem.

Vybavení školy 30 reflexními vestami (rozlišovacími dresy) pro žáky a učitele – zvýšení bezpečnosti při pohybu

na kole v rámci vyučování.

Instalace laviček před hlavním vstupem do budovy školy.

Zajištění čekání větších dětí před začátkem výuky v krytých prostorách školy (zejména v zimě pro příchozí 7.00-7.40 hod) ve školním klubu, mladší žáci využívají ranní družinu.

Zachování volitelného předmětu sportovní hry – cyklistika i po odchodu vyučující na mateřskou dovolenou.

Den dětí – děti z Dětského domova ve Vrchlabí připraví pro žáky 1.stupně zábavné dopoledne s dovednostními disciplínami v jízdě na kole, skákání v pytli, ......

Informovanost veřejnosti o probíhajícím projektu a jeho výsledcích v médiích.

Prezentace projektu na webu školy (www.zsskolnivr.cz) a na krajské konferenci škol o ekologické výchově

KAPRADÍ.

Podpora častějšího způsobu dopravy dětí a učitelů do školy na kole nebo pěšky.

Pomocí dotazníků jsme zjistili způsoby dopravy žáků a učitelů do školy, vzdálenost jejich bydliště i místa,

která považují z pozice chodce či cyklisty ve Vrchlabí za nejproblematičtější :

 

D O T A Z N Í K + výsledky, z regulérních odpovědí 200 žáků

  

                 Vzdálenost bydliště žáka od školy ZŠ Školní

a) do 500m ................................... 32,5%

b) 500m (0,5 km) – 2 km ............. 44,4%

c) 2 km – 5 km ............................. 15,2%

d) nad 5 km................................... 7,9%

 

 

 

                   Způsob dopravy žáka do školy za příznivého počasí

a) chodím převážně pěšky................................... 57,3%

b) většinou jedu na kole...................................... 5,7%

c) občas jedu na kole .......................................... 3,2%

d) používám městskou hromadnou dopravu ...... 8,3%

e) otec/matka mě vozí autem ............................. 12,7%

f) autem, v autě nás do školy/zaměstnání jede více (jedu s kamarádem, sourozencem, rodiče poté pokračují do práce) ..12,8%

 

 

 

 

 

 

D O T A Z N Í K + výsledky, 30 pedagogických pracovníků

                          1.Vzdálenost bydliště učitele od školy ZŠ Školní

a) do 500m ................................... 40%

b) 500m (0,5 km) – 2 km ............. 13%

c) 2 km – 5 km ............................. 40%

d) nad 5 km................................... 7%

 

2. Způsob dopravy učitelů do školy za příznivého počasí

a) chodím převážně pěšky................................... 54%

b) většinou jedu na kole...................................... 10%

c) občas jedu na kole .......................................... 10%

d) používám městskou hromadnou dopravu ...... 0%

e) autem samostatně ........................................... 4%

f) autem, v autě nás do školy/zaměstnání jede více.... ..22%

 

 

 

Mapa problematických míst, vzešla z šetření mezi žáky,rodiči a učiteli :

červeně – většina odpovědí

zeleně - časté odpovědi žáků

 

Hodnotíme dopravně – bezpečnostní situaci na křižovatce :

Sčítáme projíždějící vozidla

 

Dětský domov Vrchlabí připravil ve spolupráci s 9.A ke Dni dětí

sportovně zábavné dopoledne(28.5.2010)

Z akce jednorázové se po dohodě s paní ředitelkou Dědečkovou stane v čase konce května,začátku června akce pravidelná.

 

 

 

 

 

Počítáme ekologickou stopu

 

K ekologické stopě více ZDE

SČÍTÁNÍ INTENZITY DOPRAVY V MÍSTĚ DOPRAVNÍ STUDIE

Žáci 9.A sčítali projíždějící osobní a nákladní automobily, autobusy a jízdní kola v místech, která budou dle dotazníkové akce o nejnebezpečnějším místu při dopravě do školy zahrnuta do podrobné dopravní studie (esíčko kolem gymnázia).

Sčítání bylo prováděno v době ranní (6.00 – 9.00 hod) a odpolední (13.00-16.00 hod) dopravní špičky za pěkného počasí (polojasno) 15.6. a 17.6.2010.

Největší intenzita provozu byla na Tyršově ulici ve směru na Trutnov, a to mezi 15. a 16.hodinou. Průměrný počet vozidel v této hodině odpovídá 613,5 osobním automobilům a 31,5 nákladním vozidlům. Ve stejné době projelo tudy také nejvíce cyklistů, průměr 57,5 jízdních kol. Celkově touto ulicí ve směru na Trutnov projelo ve sledovaných šesti hodinách lehce přes 3000 motorových vozidel (motocykly nebyly součástí sčítání), z toho v průměru 460,25 osobních vozidel na hodinu v ranní a odpolední špičce.

Podrobnější přehled průjezdnosti na 7 sčítacích bodech v tabulkách.

sčítáme a sčítáme

prostor sčítání pro dopravní studii

Veřejná prezentace projektu, 28.6.2010 

Za přítomnosti ředitele školy J.Palátky, starosty města J.Sobotky, zástupců Nadace Partnerství B.Kolárové a R. Patrného, konzultantky Partnerství J. Šimůnkové, místostarosty J. Konvaliny, za rozvoj města p. Ryndlové, a za Krkonoše- svazek měst a obcí R.Vícha byla účastníky projektu shrnuta dosavadní práce,která vyústila vytvořením třech panelů,jež se staly součástí měsíční výstavy ve vstupní hale zámku(radnice) k projektu Na zelenou.

Ve finále byly předány dosavadní výsledky práce a podklady pro práci následující zástupcům města a dopravnímu inženýru Rozsypalovi z f. Edip, nastínily se další kroky v projektu a byla kvitována společná chuť zainteresovaných stran v projektu pokračovat i do budoucna.

Následující den byly podklady předány také omluvenému veliteli Městské policie ve Vrchlabí.

Veřejná prezentace projektu byla spojena s předáváním vysvědčení a pamětních listů žákům devátých tříd, kteří se doposud na projektu nejvíce podíleli. 

Ve Vrchlabí 29.6.2010, D. Vodnárek

 akce proběhla ve velkém sále vrchlabského zámku (radnice)

 

 

V popředí dopravní inženýr p. Rozsypal

  

Hovoří starosta Sobotka

  

Předáváme dosavadní výsledky z projektu

Manifestační jízda k Evropskému dni bez aut – 22.září 2010

 

16 kilometrový úsek absolvovalo na 150 žáků druhého stupně. Po manifestační jízdě následovalo sportovně dovednostní dopoledne, kde žáci prověřovali svoji rychlost, šikovnost,

první pomoc zraněnému, komunikovali v anglickém jazyce, počítali, orientovali se v silničních pravidlech a autobusových jízdních řádech apod.

Poděkování patří Policii ČR a Městské policii Vrchlabí za  vzorné zajištění bezpečnosti

na křižovatkách i jízdě po komunikacích.

 

Kritizujeme nedostatečně řešená místa s ohledem na bezpečnost chodců či cyklistů : KLIKNI ZDE

Chválíme opatření zvyšující naší bezpečnost na komunikacích : KLIKNI ZDE

Navrhujeme vlastní opatření : KLIKNI SEM

Školní plán mobility – K NAHLÉDNUTÍ TADY

Dopravní studie zvoleného místa K NAHLÉDNUTÍ

Generel cyklodopravy ve Vrchlabí : KLIKNI SEM nebo na web města

Užitečné info a odkazy na www.nadacepartnerstvi.cz/doprava