:: hlavní menu

 

.: home

.: o škole

.: seznamy

.: ekologická výchova

.: školní projekty

.: zájmová činnost

.: pronájmy zařízení

.: jidelna

:: kontakt

 

ZŠ Školní Vrchlabí

Školní 1336

543 01 Vrchlabí

 

tel: 499 421 563

 

e-mail:  palatka@zsskolnivr.cz

 

:: info o stránkách

stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE 5.0 a vyšší

 

[CNW:Counter]

Vítání ptačího zpěvu

 Vítání ptačího zpěvu pořádá Ornitologická sekce České společnosti ornitologické při Správě KRNAP, na programu se podílí též Oddělení ekologické výchovy při Správě KRNAP a Školní Vrchlabí. 

Správa Krkonošského národního parku Vás zve  do zámeckého parku a k rybníku u letiště ve Vrchlabí (za veterinární stanicí směr Trutnov).Během dopoledne je připraven odchyt a kroužkování ptáků, dále poslech a určování místního ptactva formou přírodovědné vycházky.Začátky vycházek jsou v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin.

Doporučujeme dalekohled.

Kdy?  poslední sobota v dubnu (zámecký park) a první sobota v květnu (rybník u letiště)

Škola prostřednictvím svého učitele a člena ČSO zapůjčuje různé vycpaniny, obrazový a další materiál, kterým zpříjemňuje chvilky čekání zejména mladším návštěvníkům, kteří se mohou formou her a přiřazování dozvědět více nejen o ptáku roku, který vyhlašuje ČSO každý rok, ale i něco z aktuální nabídky ZŠ, která je šitá na míru jednotlivému ročníku Vítání.

Někdy je toto stanoviště zařazováno jako poslední zastávka ornitologické vycházky. 

 

Které aktivity jsme spolu například realizovali ?

* potápka černokrká - pták roku, kachny, potápky a potáplice

* povídání o čápech a brodivých

* Pod křídly rorýsů - ochrana rorýsů při stavebních úpravách,
   budky, vlaštovkovití, více:
http://www.zsskolnivr.cz/rorysi.htm

 * druhy budek – vzorník a přiřazování jejich obyvatel

* přiřazování ptačích jmenovek a hlasových nahrávek vycpaninám

* vytváření dvojic : pták – potrava

* vytváření dvojic : pták – stanoviště

* přiřazování jmenovek k příslušným obrázkům a dle délky provázků

   zakončených matkami jsme typovali rozpětí ptačích křídel

* k vodním ptákům, které jsme si nejprve určili jsme přiřazovali

   sáčky s pískem, hmotnost sáčku se rovnala hmotnosti denní   potravy

* k obrázkům s ptáky jsme přiřazovali tvary zobáků a končetin,

   určovali jsme, k čemu se jednotlivý typ zobáku a noky používá.

   Na vycpaninách jsme si prohlíželi plovavé nohy s pl. blánami či lemy

 

 

 Reportáž Veroniky Beyrové : VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2009

 

Úvod

   Na jarní vycházku jsme se vypravili 25.4. a 2.5 v doprovodu ornitologů.Každá skupina šla určitou trasu, kterou vedl ornitolog.Na začátku jsme si povídali,jaké ptáky můžeme cestou vidět.Zaposlouchali jsme se do ptačích zpěvů.Mohli jsme

vidět odchyt,kroužkování a jejich vypouštění…

 

Co jsme si zajímavého odnesli    

    Největší rezervace ptactva je ve Velké Británii.Odtud se šířili rezervace po celém světě. Najdou se i tací, kteří nevinné ptáčky jedí např. na Kypru nebo na Maltě.

   Když se oteplí tažní ptáci se vracejí k nám. Letos jsme mohli vidět přes patnáct druhů ptáků (pěnice černohlavá, pěnkava obecná, sýkora modřinka, kos černý atd.).

   Jako každý rok je vyhlášen Pták roku. Minulý rok byl ptákem roku racek chechtavý a tento rok byl zvolen skorec vodní.

  

Skorec vodní(pták roku 2009)

 

 Jiří Flousek promlouvá v lužním lesíku k příchozím.

  

a poznámka autora webu  na okraj : 

Víte, že vrchlabské Vítání… je celorepublikově nejnavštěvovanější ?

Víte, že pouze ornitologická sekce ve Vrchlabí nabízí 2 termíny pro milovníky přírody k ornitologickým vycházkám při Vítání … ?

 

Odchyt ptáků do sítě.

 kos černý

vejce kosa černého

Kroužkování-kroužek pro čápa bílého

 

V pozadí „vidíme“ sítě, které slouží k odchytu.

 

Odchyt a kroužkování ptáků umožňuje zjišťovat, kde a jak ptáci žijí,kolika let se dožívají, ale zejména kudy a kam táhnou do teplých krajin.

Přehled v Krkonoších a blízkém okolí okroužkovaných ptáků a zpětná hlášení o jejich pobytu na území ČR, ale i mimo evropský kontinent

Vítání ptačího zpěvu v Krkonoších 1998–2009:  Co jsme dosud pozorovali ?

   (celkem 1998–2009: 93 druhů)

 

Ptáci roku 21. století : více na www.cso.cz  

(jména ptáků , pokud je nepoznáš, najdeš na konci stránky)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Akce Pták roku, kterou od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická, je bezesporu jednou z jejích nejoblíbenějších akcí a kampaní a těší se zájmu veřejnosti i médií. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Výbor ČSO každoročně vybírá jeden ptačí druh, který se pro příští rok stává Ptákem roku. Více informací o akci Pták roku.

 

seznam ptačích druhů :

 

2000 – ledňáček říční                                        2001 – kavka obecná

2002 – poštolka obecná                                      2003 – vrabec domácí

2004 – rorýs obecný                                          2005 – skřivan polní

2006 – orel mořský                                            2007 – slavík obecný

2008 – racek chechtavý                                      2009 – skorec vodní

2010 -  kukačka obecná                                      2011 - strnad obecný

2012 - tetřev hlušec                                           2013 - břehule říční

2014 - čáp bílý a černý                                      2015 - potápka černokrká