:: hlavní menu

 

.: home

.: o škole

.: seznamy

.: ekologická výchova

.: školní projekty

.: zájmová činnost

.: pronájmy zařízení

 

 

:: kontakt

 

ZŠ Školní Vrchlabí

Školní 1336

543 01 Vrchlabí

 

tel: 499 421 563

 

e-mail:  palatka@zsskolnivr.cz

 

:: info o stránkách

stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE 5.0 a vyšší

 

[CNW:Counter]

Prší na nás kyselina?

 

V průběhu tří podzimních týdnů v období od 22.10. do 15.11.2002 měřili děti a studenti v celé naší  republice pH srážek již v  jedenáctém ročníku projektu  KYSELÝ DÉŠŤ.

Naše škola, ZŠ Školní Vrchlabí, se účastní projektu po čtvrté.

Děti zjišťují kyselost srážek pomocí pH  indikátorových papírků, v celé republice používají po celou dobu trvání projektu jednotnou metodiku. Cílem projektu je zkoumat kvalitu ovzduší v naší republice.

Připomeňme, že kyselost posuzujeme pomocí ukazatele pH. Hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí od pH 0 (nejkyselejší) do pH 14 (nejzásaditější). Neutrální roztoky (např. destilovaná voda) mají hodnotu pH 7. Stupnice pH je logaritmická. To znamená, že když klesne pH o jeden stupeň, zvýší se kyselost 10 krát. Hodnota pH čistého,  neznečištěného deště je 5.6 – lehce kyselé. Tuto kyselost způsobuje přítomnost oxidu uhličitého CO2 v ovzduší. Další okyselení srážek, snižování pH, je způsobeno především oxidy síry SOx a dusíku NOx, které se uvolňují zejména při spalování fosilních paliv (ropa, uhlí). Hlavním zdrojem kyselého znečištění jsou emise z tepelných elektráren a z dopravy. Významným zdrojem znečištění je i průmysl a vytápění domácností.

Kyselé srážky poškozují zejména lesní porosty a rostliny vůbec, ale i stavby, sochy a jiné historické památky. Způsobují okyselení vody a půdy, kde se pak nedaří mnoha rostlinám a živočichům, kteří se zde původně vyskytovali.

 

zdroj : TEREZA

 

Vlastního měření kyselosti srážek se ujali žáci 8.E (Adéla Císařová, Adriana Pelcová, Martin Toman). Měření pH prováděli každé ráno v 7.30 hod v prostorách meteorologické stanice  ekoareálu školního pozemku (viz. tab.) pH papírky Merck .

Kromě stanovení hodnoty pH žáci zjišťovali i množství srážek a směr vanoucího větru.

 

datum 22.10. 23.10. 24.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 4.11. 5.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11.
pH 4,00 4,50 4,70 5,00 5,20 5,00 5,00 5,50 4,30 4,70 4,00 5,70 5,70 5,70 5,70 4,50 5,50 5,70

 

Letošní hodnoty kyselosti srážek byly podstatně vyšší než v předchozích letech.  pH přes 5 odpovídá poměrně čistému dešti. Je zajímavé, že hodnoty pH srážek sněhových (4.11.-9.11.) byly vyšší než u srážek dešťových.

Zda se začíná blýskat na lepší časy, nebo zda šlo pouze o lokální zvýšení pH, potvrdí až důkladný rozbor všech zaslaných pozorování. Doručené údaje o měření kyselosti srážek vyhodnotí během roku 2003 pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu v Praze.

 

Dušan Vodnárek;  čerpáno z materiálů sdružení TEREZA

 

Obrázky k projektu  Kyselý déšť

 

 

 

       Zkušenosti dlouhodobě využíváme v projektu Počasí - viz. školní projekty