:: hlavní menu

 

.: home

.: o škole

.: seznamy

.: ekologická výchova

.: školní projekty

.: zájmová činnost

.: pronájmy zařízení

 

 

:: kontakt

 

ZŠ Školní Vrchlabí

Školní 1336

543 01 Vrchlabí

 

tel: 499 421 563

 

e-mail:  palatka@zsskolnivr.cz

 

:: info o stránkách

stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE 5.0 a vyšší

 

[CNW:Counter]

Projekt Ozon

Tento celorepublikový školní projekt koordinuje sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA.

 

V teoretické části si žáci nejprve opakují, co to ten ozon vlastně je a jak vzniká. (Plyn O3  vznikající slučováním O2 + O za působení katalyzátorů – např. ÚV záření ).

V další fázi si opakují složení atmosféry  a lokalizují hlavní oblast výskytu ozonu – ve stratosféře, cca 25 – 40 km nad zemí.

Dále žáci zdůvodňují význam stratosférického ozonu – hlavní ochrana proti škodlivému ÚV a diskutují o freonech a ozonové díře.

Další diskuse se vede také o kyselých deštích, o skleníkovém efektu a o globálním oteplování.

 

Druhá fáze projektu se odvíjí od pojmu BIOKATALYZÁTORY a představuje se jeden z nich – speciální kultivary tabáku citlivé na koncentraci přízemního ozonu. Přízemní ozon je plyn vznikající především reakcí výfukových plynů aut se slunečním zářením ve spodní vrstvě atmosféry, v organizmech narušuje dvojné vazby sloučenin. Jeho účinky zpomalují růst rostlin, dráždí sliznice živočichů a podílí se i na zvýšené erozi památek. Přízemní O3  vzniká také provozem kopírovacích strojů a některých tiskáren. Proto by se mělo v takových místnostech důkladně větrat.

Přirozený vznik přízemního ozonu můžeme pozorovat při bouřkách v blízkosti blesků.

 

Třetí praktická fáze je zaměřena na mikroskopování rostlinných průduchů (místa vniku ozonu do rostliny), na pěstování tabáku  a na  mapování vlivu ozonu na listy tabákových rostlinek – výskyt skvrnitosti (důsledek rozkladu chlorofylu) a celkový růst rostlin.

Záznamové karty i s přesnou souřadnicovou lokalizací místa se odesílají do Prahy na celkové vyhodnocení.

Doplňkem je i soutěž o největší tabákovou rostlinu, která může v ideálních podmínkách měřit okolo 3m.

 

mladé tabákové rostlinky – předpěstování ze semen

 

zdravé lity tabáku

                 

skvrny v důsledku poškození ozonem

 

květenství tabáku