:: hlavní menu

 

.: home

.: o škole

.: seznamy

.: ekologická výchova

.: školní projekty

.: zájmová činnost

.: pronájmy zařízení

.: jidelna

:: kontakt

 

ZŠ Školní Vrchlabí

Školní 1336

543 01 Vrchlabí

 

tel: 499 421 563

 

e-mail:  palatka@zsskolnivr.cz

 

:: info o stránkách

stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE 5.0 a vyšší

 

[CNW:Counter]

Skládka komunálního odpadu Dolní Branná

Skládka komunálního odpadu Dolní Branná

- Marius Pedersen

Skládka Dolní Branná Marius Pedersen slouží městům, obcím a průmyslovým závodům k ekologickému zneškodňování nevyužitelných složek odpadů, které nemají nebezpečné vlastnosti.

Na skládku patří odpady, které již nelze recyklovat !?!?

Rozkladem odpadu vzniká skládkový plyn (metan), který se využívá k výrobě elektrické energie, nebo jako zdroj tepla.

 

Jímání plynu

 Ne všechen plyn se dá zachytit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá skládka je vybavena vlastním monitorovacím systémem povrchových i skládkových vod, veškeré vody z tělesa skládky jsou zachyceny do bezodtokových retenčních nádrží a po kontrole jejich kvality jsou předávány do čistíren odpadních vod, v létě se jimi zkrápí skládka, což omezuje prašnost.

Navezený odpad se musí neustále hutnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové úložiště by mohlo vystačit na 30 let.

Drenážní vrstvu tvoří štěrk, nebo recyklát z PET lahví či pneumatiky.

Jedna halda je dnes již zavezena a připravena k zatravnění. Nesmějí se používat hluboce kořenící rostliny !

Skládka v Dolní Branné - místo pro exkurze, např. v hodinách chemie v 9. ročníku.