:: hlavní menu

 

.: home

.: o škole

.: seznamy

.: ekologická výchova

.: školní projekty

.: zájmová činnost

.: pronájmy zařízení

.: jidelna

:: kontakt

 

ZŠ Školní Vrchlabí

Školní 1336

543 01 Vrchlabí

 

tel: 499 421 563

 

e-mail:  palatka@zsskolnivr.cz

 

:: info o stránkách

stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE 5.0 a vyšší

 

[CNW:Counter]

Třídění odpadu ve škole

Separace (třídění) školního odpadu

   V naší škole se snažíme žákům zdůrazňovat ekologický přístup k životu nejen formou teoretického výkladu , účastí v ekologicky zaměřených projektech, ale snažíme se , aby byl ekologický i provoz naší školy.

    Jako první krok k ekologizaci školního provozu  bylo zavedení třídění odpadu ve škole,který iniciovalo Oddělení ekologické výchovy při Správě KRNAP. Ve škole se sbírá papír,PET lahve, ostatní plast, hliník. Máme zde i sběrnou nádobu na baterie  a speciální nádobu na nebezpečný odpad  z chemické učebny, nápojové kartony /např.Tetra Pak/ ,  úsporné zářivky a drobný elektroodpad - viz. projekt Recyklohraní.

 

   

 Separační nádoby ve třídách                                 Sběrné nádoby na konci chodby


 

Centrální sběrné nádoby za školou v době rozjezdu separace na naší škole. Postupně se svozu a rozmisťování nádob na tříděný odpad ujalo město. 

V rámci projektu Zabal to pracujeme s různými didaktickými pomůckami, které nám věnovaly organizace jako je EKOKOM nebo Paleta.

Používáme pexeso či domino pro názornost – do kterého kontejneru patří který obal, diskutujeme nad výhodami těch kterých obalů, používáme pracovní listy Ekonomu, využíváme také videoprodukci o separaci a recyklaci obalových materiálů.

Na chodbě školy máme trvalou expozici surovin, výrobků a recyklovaných výrobků.

nákupním košíku žáci srovnávají typ obalu , cenu, zemi původu, vzdálenost výrobce od spotřebitele a další faktory,které přispívají k výběru ekologicky vhodného výrobku.

Žáci se seznamují s ekologickými značkami na obalech a typují dobu rozložitelnosti obalů v tzv. hřbitově odpadků.

 

Jelikož nic netrvá věčně, ani láska k …………….. , tak jsme v průběhu let díky grantové podpoře Královehradeckého kraje a MŠMT postupně vyměňovali a modernizovali koše i sbíraný sortiment.

Dnes (2008/2009) třídíme papír, plast, nápojové kartony, drobný elektroodpad a baterie (blíže viz. projekt Recyklohraní), ve škole máme jednu nádobu i na hliník a na školní zahradě dva kompostéry.

 

      

 

třetí a čtvrtá generace nádob na třídění odpadu, umístění v každé třídě

 

 

druhá a třetí generace sběrných nádob, na konci každé chodby

 

 nádoba na drobný elektroodpad a baterie

 

 

Kontejnery, které vyváží f. Lipková 

 

   

ukázka výchozích surovin, výrobků a recyklovaných výrobků

vzorník recyklovaných výrobků z plastu – blíže ve školních projektech –  Škola pro udržitelný život -Otevřené atrium