:: hlavní menu

 

.: home

.: o škole

.: seznamy

.: ekologická výchova

.: školní projekty

.: zájmová činnost

.: pronájmy zařízení

.: jidelna

:: kontakt

 

ZŠ Školní Vrchlabí

Školní 1336

543 01 Vrchlabí

 

tel: 499 421 563

 

e-mail:  palatka@zsskolnivr.cz

 

:: info o stránkách

stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 a IE 5.0 a vyšší

 

[CNW:Counter]

Znak Vrchlabí - zápis o světový rekord

ZŠ Školní vyrobeným znakem města bude reprezentovat Vrchlabí při zápisu o světový rekord !!

Vznikne největší galerie znaků měst a obcí České republiky vyrobených z odpadových materiálů.

Úkolem celé akce je informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu a o možnostech jeho dalšího zpracování a prezentovat společnost a logo EKO-KOM. Realizátory jednotlivých znaků budou nejčastěji dětské kolektivy ze základních a základních uměleckých škol, ale informována bude prostřednictvím médií široká veřejnost.

Po výstavách v jednotlivých krajích se celá kolekce spojí v jednu galerii na veletrhu GO a Regiontour 2001, který se koná 13. – 16. ledna 2011 na výstavišti v Brně.

Hlavní cíle akce:

Informovat širokou veřejnost o nutnosti třídění odpadu s využitím rekordního pokusu jako nosiče dalších potřebných informací.Informovat širokou veřejnost o tom, že kvalita třídění má vliv na možnost dalšího zpracování odpadu (materiál na výrobu znaků si musí všichni velmi pečlivě vytřídit sami).Informovat širokou veřejnost o tom, že z tříděného odpadu lze vyrábět užitečné a krásné věci, dokonce i umělecká díla.Využití propojení webových stránek a zvýšení návštěvnosti adresy www.ekokom.cz .

Prezentace značky, loga a jména EKO-KOM.Vytvoření dlouhodobě využitelného světového rekordu.Zesílení působení na města a obce ČR prezentací rekordního pokusu ve spolupráci s BVV a.s.

Garanty projektu : Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM

Další informace o projektu naleznete : http://www.znakymestaobci.cz/

Postup na výrobě znaku :

Na výrobě znaku jsme začali pracovat na konci června 2010, kdy žáci 9.A vyrobily nákres znaku Vrchlabí ve velikosti 100 x 150 cm.

Další práci převzali deváťáci v následujícím školním roce, tedy v září 2010, v hodinách pracovní činnosti.

Použité materiály : dřevotřísková deska – podklad

víčka PET lahví  230

karton  ze 3 krabic a  3 čtvrtky

ručně vyráběný papír z novin

PET lahve  20 ks

kelímky z nápojového automatu  30ks

hliníková víčka od margarínu  4 ks

spojovací materiál : lepidlo, šroubky,hřebíčky

 

Krátce před dokončením

 

Hotovo, vše je připraveno k slavnostnímu předání městu

 

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI  NA ZÁPIS SVĚTOVÉHO REKORDU 1

CERTIFIKÁT O ÚČASTI NA ZÁPIS SVĚTOVÉHO REKORDU 2

A JE TO TADY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Společnost EKO-KOM a.s. věnovala certifikát o vytvoření světového rekordu České republice. 

Společnost EKO-KOM a.s. je čerstvým držitelem nového světového rekordu. Co do rozsahu nemá tento rekordní pokus v České republice srovnání. Cílem celé akce bylo posílení aktivní účasti občanů na tříděném sběru odpadů v obcích a městech České republiky a podpoření jejich odpovědného přístupu k životnímu prostředí.  Děti z 992 škol přihlášených k pokusu vyrobily z tříděného odpadu 1025 znaků obcí a měst ČR. Účastníci rekordu si navíc prohloubili vědomosti o historii měst a obcí i o původu jejich znaků. Fotografie hotových znaků umístěné na www.znakymestaobci.cz jsou prezentací zručnosti a nápaditosti dětí i jejich pedagogů.  

Na sklonku loňského roku proběhly ve všech krajích ČR výstavy, na kterých byly představeny vybrané znaky lokálně příslušných obcí a měst. Krajské výstavy se spojily 13. ledna 2011 na veletrhu GO a Regiontour v jednu obří galerii. V pavilónu P brněnského výstaviště bylo reálně vystaveno 454 znaků o rozměrech cca 1x1 metr,včetně znaku Vrchlabí. Znaky byly vyrobeny z materiálů, které jsou recyklovatelné, tedy z takových, které lze běžně vytřídit do barevných kontejnerů. K výrobě byla velmi často použita víčka PET lahví, plastové sáčky a tašky, různé části plastových nádob, papír, ale také nápojové kartony nebo sklo. Nejčastěji použitými technikami při vzniku znaků byly lepení a tvarování. Vzniklé obrazy tak byly plastikou nebo mozaikou, ale hlavně jsou nejlepším důkazem, že se z tříděného odpadu dají vyrobit krásné věci.  

Rekordní pokus trval více než půl roku. Galerie na webu i reálně vystavené znaky v Brně mají parametry světového rekordu, který byl v tomto týdnu zaevidován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov. Poté byl certifikát o jeho vytvoření odeslán jménem společnosti EKO-KOM, a.s. také do kanceláře prezidenta ČR jako dárek České republice spojený s novoročním přáním všeho dobrého v roce 2011 od desetitisíců dětí zúčastněných na projektu. Zejména těmto dětem, ale také jejich pedagogům a rodičům patří velký a srdečný dík organizátorů za vynikající spolupráci při oživování složitého organizmu tohoto rekordního pokusu. 

raf, Agentura Dobrý den

Kontakt: Luboš Rafaj, Agentura Dobrý den Pelhřimov, 777 601 303, raf@dobryden.cz

 Více informací o třídění a využívání odpadů naleznete na www.jaktridit.cz nebo na facebooku  www.facebook.com/tridimodpad

 ZNAK MĚSTA JE MOMENTÁLNĚ VYSTAVEN NA RADNICI VE 2. PATŘE – U KANCELÁŘE ODBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.  (Krkonošská ul.) / leden 2011