Slavnostní předání vysvědčení deváťákům

28.6.2018 došlo ve velkém zasedácím sále MěÚ ve Vrchlabí k tradičnímu slavnostnímu zakončení školní docházky našich deváťáků, předání vysvědčení, pamětních listů a hrníčků s logem školy. S žáky a rodiči se rozloučil pan ředitel Palátka, místostarosta pan Vávra a třídní učitelé Jana Gaudelová a Stanislav Trýzna.

Fotogalerie: ZDE