Výzva 57

Modernizace školní dílny, nákup nářadí
On-line jazyky – výuka angličtiny přes internet
Školení pedagogických pracovníků