OP VVV šablony pro ZV

Šablony II

Projekt: Personální podpora – ZŠ Vrchlabí, Školní 1336 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009559
VÝŠE PODPORY – 1 947 977,- Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Podrobnosti k projektu: Šablony 2

 

Ukončený projekt:
Šablony I

Zahájení projektu – říjen 2016
Ukončení projektu – září 2018

Z projektu je financováno:
– doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
– klub zábavné logiky pro žáky 1. stupně
– čtenářský klub pro žáky 1. stupně
– pozice školních asistentů

Plakát publicity: Výzva 22