Robot je můj kamarád

ROBOTI NA ZŠ ŠKOLNÍ

Robotiáda 2020 – BRNO

video ze závodů

fotogalerie robotiády

Robotiáda 2019 – BRNO

výsledková listina freestyles
výsledková listina sprint

Robotiáda Brno 2018

 

Naši žáci a jejich roboti v Brně

Blahopřání k umístění našich programátorů.
Výsledková listina – naši borci měli číslo 60.
Výsledky Robotiády 2018

První video: ZDE1

Druhé video: ZDE2

Kroužek programování pro mladší žáky 2017/2018

Návštěva ze ŠKODA-AUTO leden 2015

Nová učebna leden 2015

Začátky 2015


Ve školním roce 2015/2016 se nám podařilo  získat grant od firmy ŠKODA AUTO a.s. S pomocí tohoto finančního příspěvku a vlastních zdrojů jsme mohli zakoupit 8 programovatelných stavebnic LEGO MINDSTORMS EDUKATIONS EV3. Tyto stavebnice  mají  řadu čidel pro sledování a vyhodnocování fyzikálních veličin. Práce s nimi je pestrá a zajišťuje u žáků  rozvoj motorických dovedností a prostorové představivosti. Nedílnou součástí je pochopení základů programování a zvládnutí potřebných algoritmů. Stejné stavebnice se používají i na ČVUT v Praze. Výuka zatím probíhá ve volitelném předmětu ROBOTIKA pro žáky 9. ročníků. Žáci si zde velice atraktivní a zábavnou formou zvyšují své znalosti a dovednosti. Nehrají pasivně počítačové hry, ale aktivně si sestavují svého robota a pomocí vlastního programu jej oživují. Máme základního robota, kterého programujeme pro pohyb v místnosti, nebo nám sleduje vyznačenou čáru. Třídící linka dokáže dle barevného senzoru správně rozdělit součástky. Robotická ruka zvládá uchopovat a přemísťovat předměty, tak jako velcí roboti v průmyslových závodech. Jeden z modelů se pohybuje po schodišti a simuluje tak  pohyb plošiny pro tělesně postižené spoluobčany. Žáci budou dále konstrulovat a programovat chodícího slona, štěkající štěně, pásová vozidla, či robota bojovníka.

Smyslem tohoto projektu je vzbudit u žáků zájem o technické předměty, neboť v celé ČR, ale i v našem regionu  je nedostatek kvalifikovaných technických kádrů. Čas nám ukáže. Třeba zde vyrůstají budoucí inženýři, programátoři a podobně.

Žáky práce s roboty a programování baví, často ani nepostřehnou, že je již čas jít domů, a pracují dále.

Myslím si, že se nám zde daří naplňovat Komenského přání:
„ŠKOLA HROU“.

Milan Sedláček