Ovoce do škol

Projekt podporující zařazení ovoce a zeleniny k svačinám
žáků na 1.stupni.

Webové stránky projektu – http://www.ovocedoskol.szif.cz