The Start of the Cooperation Krkonoše – Tatry

 

Čtyřdenního „Setkání dětí zemí Visegradu ve Vrchlabí“ se zúčastnilo 64 dětí ve dnech 3. – 6. října 2017. První den, při slavnostním zahájení děti, učitelé a představitelé municipalit prezentovali své země a obce, odkud pocházejí na Výstavě „Poznejme přátele ze zemí V4“ ve vstupní hale budovy zámku ve Vrchlabí. Druhý a třetí den děti pod dohledem lektorů a horských vůdců Správy KRNAP navštívily Environmentální vzdělávací centrum „Krtek“, kde se učily poznávat přírodu a život na horách, v národních parcích, seznamovat se s historií a kulturou místních obyvatel, v Janských Lázních vystoupaly Stezkou korunami stromů až na vrchol vyhlídkové věže, v Harrachově, ve sklárně, shlédly tradiční výrobu skla a navštívily přírodovědné muzeum Šindelka. Chladné a deštivé počasí však neumožnilo procházku k Mumlavskému vodopádu. V pátek, poslední společný den,  děti ve smíšených družstvech absolvovaly v areálu Liščí farmy orientační běh. Při tomto závěrečném závodu děti prokázaly vzájemné stmelení a schopnost dorozumět se a dojít úspěšně k cíli. Velice dojemným okamžikem pak bylo odpolední loučení, které se neobešlo bez slziček většiny účastníků. Velikou poklonu zaslouží všichni učitelé, kteří aktivně připravovali ve spolupráci s úřady, program setkání, vytvořili pro děti slovníček „We know how to communicate“ v anglické-polské-slovenské-české jazykové mutaci, připravili prezentaci svých škol, vědomostní soutěž o zemích V4 a zábavní programy na večerní hodiny setkání. Pro co nejlepší vzájemné poznání i snahu podpořit vybudování společných vazeb a přátelství, byli všichni účastníci, tj. děti, učitelé i zástupci obcí po celou dobu setkání ubytováni v areálu Holiday park Liščí farma. Na památku všichni obdrželi batůžek a hru Pexeso s fotografiemi pamětihodností a zajímavostí partnerských obcí a měst. Webové stránek projektu www.krkonose-tatry.cz a facebook budou do budoucna nejen zdrojem informací pro širokou veřejnost, ale především spojnicí mezi účastníky setkání.

Foto: ZDE

Projekt finančně podpořil International Visegrad Fund