Seznamovací třídní schůzky 9.9.2021

  • ve čtvrtek 9.9. proběhly na naší škole seznamovací třídní schůzky, byla tak založena tradice v rámci navázání a zlepšení komunikace mezi pedagogy a rodiči
  • vysoká účast zákonných zástupců dokazuje, že jsme vykročili správnou cestou
  • od 16 hodin se konaly třídní schůzky na 1. stupni a od 17 hodin na 2. stupni
  • všem rodičům za účast děkujeme a těšíme se na další spolupráci


Podrobnosti v ŽK

Školní družina

Provoz školní družiny zahájen ve středu 1. září 2021
Po skončení vyučování – přibližně v 8.45 hod do 16.30 hod
pro všechna oddělení na hlavní budově školy
Od čtvrtka 2. září 2021 zahájen pravidelný provoz
– ranní družina od 6.15 hod – do 8.00 hod
pro všechna oddělení na hlavní budově

– odpolední družina ve svých odděleních – po skončení vyučování podle rozvrhu jednotlivých tříd do 16.30 hod

Třídní učitelé a primární prevence

Třídní učitelé a primární prevence

Dne 26. 8. 2021 proběhlo pod vedením paní Kaplanové, okresní metodičky primární prevence z Trutnova, školení třídních učitelů na téma Třídnická hodina. Seminář byl zaměřen na práci s třídním kolektivem tak, aby se po prázdninách navodilo příjemné klima ve třídě a udržely dobré vztahy mezi spolužáky, a tím se dařilo předcházet konfliktním situacím.

Školení je prvním z řady seminářů, které se zaměří na zkvalitnění komunikace školy se žáky a jejich zákonnými zástupci.

Lenka Vlachová
školní metodik primární prevence

Mezinárodní návštěva na školní zahradě

Školní zahrada na Liščím kopci

Dne 17.6. 2021 proběhla na certifikované přírodní zahradě ZŠ Školní mezinárodní návštěva. Odborníci na přírodní zahrady z rakouské organizace Natur im garten, slovenského Centra environmentálných aktivít a českého Střediska ekologické výchovy SEVER se zajímali o potenciál a fungování zdejší zahrady. Prohlídku zahrady a školy vedl Dušan Vodnárek, který účastníkům zahradu nejenom ukázal, ale také přiblížil její využití – například fungování meteorologického týmu, či využití plodin vypěstovaných na zahradě ve školní jídelně nebo ve výuce vaření. Hosté byli zdejší ukázkou dobré praxe nadšení a se zájmem si vyslechli příběh vzniku a proměny této zahrady.

Zahrada je koncipovaná jako soubor ukázek různých biotopů (mokřad, záhony, broukoviště, květnatá louka, kosený trávník, křovisko, ukázka léčivých bylinek miniarboretum). Zároveň je pro žáky k dispozici vzorník ptačích budek, milíř, stromový keltský kalendář, meteorologická stanice, venkovní učebna, altán s dendrofonem i ukázka různých příbytků pro hmyz – hmyzí hotel, domeček pro ježka, balvany pro ještěrky aj.
Prohlídka proběhla v rámci setkání projektu Creating nature garden and learning trough it, který reaguje na nevyužitý potenciál zahradního vzdělávání a jeho hlavním cílem je zvýšení příležitostí v této oblasti. Partnerské organizace společně vytváří ucelený kurz pro vzdělavatele, který zahrnuje nejdůležitější témata a je podporou pro pedagogy, kteří mají zájem o přírodní zahrady a zahradní výuku. Předpokládané otevření kurzu bude v první polovině roku 2022. Kurz je rovněž vhodný pro lektory a další vzdělavatele.

Projekt Creating Nature Garden and Learning Through It je projekt realizovaný organizací SEVER Horní Maršov za podpory Evropské komise v rámci programu ERASMUS+.

Mgr. Katarína Čižmárová
Středisko ekologické výchovy SEVER