Mezinárodní návštěva na školní zahradě

Školní zahrada na Liščím kopci

Dne 17.6. 2021 proběhla na certifikované přírodní zahradě ZŠ Školní mezinárodní návštěva. Odborníci na přírodní zahrady z rakouské organizace Natur im garten, slovenského Centra environmentálných aktivít a českého Střediska ekologické výchovy SEVER se zajímali o potenciál a fungování zdejší zahrady. Prohlídku zahrady a školy vedl Dušan Vodnárek, který účastníkům zahradu nejenom ukázal, ale také přiblížil její využití – například fungování meteorologického týmu, či využití plodin vypěstovaných na zahradě ve školní jídelně nebo ve výuce vaření. Hosté byli zdejší ukázkou dobré praxe nadšení a se zájmem si vyslechli příběh vzniku a proměny této zahrady.

Zahrada je koncipovaná jako soubor ukázek různých biotopů (mokřad, záhony, broukoviště, květnatá louka, kosený trávník, křovisko, ukázka léčivých bylinek miniarboretum). Zároveň je pro žáky k dispozici vzorník ptačích budek, milíř, stromový keltský kalendář, meteorologická stanice, venkovní učebna, altán s dendrofonem i ukázka různých příbytků pro hmyz – hmyzí hotel, domeček pro ježka, balvany pro ještěrky aj.
Prohlídka proběhla v rámci setkání projektu Creating nature garden and learning trough it, který reaguje na nevyužitý potenciál zahradního vzdělávání a jeho hlavním cílem je zvýšení příležitostí v této oblasti. Partnerské organizace společně vytváří ucelený kurz pro vzdělavatele, který zahrnuje nejdůležitější témata a je podporou pro pedagogy, kteří mají zájem o přírodní zahrady a zahradní výuku. Předpokládané otevření kurzu bude v první polovině roku 2022. Kurz je rovněž vhodný pro lektory a další vzdělavatele.

Projekt Creating Nature Garden and Learning Through It je projekt realizovaný organizací SEVER Horní Maršov za podpory Evropské komise v rámci programu ERASMUS+.

Mgr. Katarína Čižmárová
Středisko ekologické výchovy SEVER

Informace pro 6.ročníky – druhý cizí jazyk

Od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk, v časové dotaci
2 hodiny týdně.
Pro příští školní rok nabízíme možnost výběru druhého jazyka:
– německý jazyk
– francouzský jazyk

V pondělí obdrží žáci dotazníky s volbou druhého jazyka a do pátku 21.6. je vrátí potvrzené třídním učitelům.
Rozhodnutí pak bude závazné pro 7. – 9. ročník.

 

Schůzky pro 1.ročníky 2021/2022

Příští týden proběhnou informační schůzky zákonných zástupců žáků přijatých na naši školu do 1. ročníků.

Budou konány pro každou třídu jednotlivě:
1.A – p. uč. Hrnčířová – úterý 15.6. v 15:30 ve 4.A (1.podlaží)
1.B – p. uč. Hubařová – čtvrtek 17.6. v 16:00 v 5.A (přízemí)
1.C – p. uč. Formanová – čtvrtek 17.6. v 15:30 ve 4.B (1.podlaží)

Paní učitelky budou rozesílat na emailové adresy pozvánky pro jednotlivé rodiče ze své třídy. Pro orientaci přikládáme kódovaný seznam přidělení do tříd.

Rozdělení do tříd: Seznam 1.tříd 

Sportovní kroužek od 26.5.

Od 26. 5. opět zahajujeme činnost
SPORTOVNÍHO KROUŽKU S PRVKY GYMNASTIKY.
Sraz cvičenek a cvičenců: středa ve 13:15 h v šatnách 1. stupně.
Konec cvičení:  1. třída ve 14:30 h, ostatní v 15 hodin.
Pokud někdo nemá o tuto aktivitu zájem, prosím o písemnou zprávu od rodičů. V případě hezkého počasí budeme chodit
na školní hřiště.
Těším se na shledání.
Z. Hrnčířová

Informace – testování žáků od 17.5.

Organizace testování – od 17.5.
Antigenní testy
Všichni žáci pouze jednou týdně (po),
případně při nástupu do školy po absenci.

6:15 – 7:00
Žáci přicházející do ranní družiny se otestují za dozoru vychovatelek v hale u kiosku.
Po testu se odeberou do prostor družiny.

7:40 – 8:00
Žáci jdou sami do svých tříd a za dozoru třídních učitelů si udělají test.

Pokud chtějí rodiče být při testování, využijí připravený prostor
u kiosku v hale školy.

Po testu se žáci odeberou sami do svých tříd.

Prosíme, dodržujte rozestupy ve frontě na testování.
od 24.5. nebudou testováni žáci v době 180 dní od pozitivního testu na Covid. Potvrzení doručit TU.
Nebudou testováni žáci vykazující příznaky onemocnění
a budou odesláni domů.

1.ročníky 2021/2022

Zápis žáků do 1. ročníků

30. 4. 2021 končí zákonem daná lhůta pro podávání žádostí
k zápisu do 1.ročníku.

Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen ve vývěsce před školou a na webových stránkách. Přidělení registračního čísla, pod kterým bude žák
v seznamu uveden, bylo rozesláno.

Pokud jste požádali o odklad a nedodali jste potřebné dokumenty, bude řízení přerušeno a po obdržení příslušných dokladů, bude rozhodnutí o odkladu školní docházky vyhotoveno a odesláno.

Odklady, kde jsou dokumenty přiloženy, budou postupně řešeny
a rozhodnutí o odkladu zasíláno od 3. 5. 2021.

V horním menu – O škole je část věnovaná zápisům a tam jsou podrobné informace.

Zápisy do 1.ročníku