12. 4. 2021 – Rotační výuka 1.stupně

Souhrnné informace jsou i v elektronické žákovské knížce
na nástěnce školy.

Do školy nastoupí v tomto týdnu 1.- 2. ročníky a 5.C.
Doma na distanční výuce budou 3.-4.ročníky, 5.A, 5,B.
Pro tyto žáky bude fungovat ranní družina, žáci se budou zdržovat ve svých třídách.

Odpoledne budou žáci v odděleních školní družiny. Každá třída bude mít své oddělení.

Do školy mohou nastoupit i žáci z dalších tříd prvního stupně, kteří dosud navštěvovali školy krajem určené pro děti rodičů vybraných profesí. Bude u nich zajištěn dozor při on-line výuce.
Všichni žáci budou v pondělí a ve čtvrtek testováni.
K testování jsme obdrželi LEPU testy.

Podrobné informace zašlou příslušní třídní učitelé.

Stravování ve školní jídelně:

  • právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce
  • nárok na stravu nemají žáci nemocní, v karanténě a ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování
  • žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně
  • žáci na distanční výuce mají možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče v čase 10:30 – 11:30

6.ročníky – 2021/2022

Pro příští školní rok plánujeme otevření tří tříd 6.ročníků.
Budou pokračovat ve složení žáků z letošních 5.tříd.
Původní počty žáků se sníží po odchodu na víceletá gymnázia.
Nově přihlášené žáky se budeme snažit zařadit do tříd se svými spolužáky z původní školy.

Přihlášky k přestupu do 6.ročníku z okolních škol je možné doručit i vhozením do schránky u hlavního vchodu školy.

Tiskopis k přestupu žáka:
žádost o přestup

Školní družina od 4. 1. 2021

Družina bude zajištěna pro žáky 1.-2.ročníků

Ranní družina
– provoz zajištěn od 6:15 do 8:00 na hlavní budově
– žáci umístěni ve svých třídách

Odpolední družina
– provoz v odděleních školní družiny
– 1.A – p. Mojková – hlavní budova
– 1.B – p. Hovardová – finančák
– 1.C – p. Sommerová – hlavní budova
– 2.A – p. Havlová – hlavní budova
– 2.B – p. Marčíková – finančák
– 2.C – p. Exnerová – finančák
– provoz od konce vyučování do 16:30
– vyzvedávání žáků ze ŠD bude možné do 13:00
a pak až od 15:00.