1.ročníky 2021/2022

Zápis žáků do 1. ročníků

30. 4. 2021 končí zákonem daná lhůta pro podávání žádostí
k zápisu do 1.ročníku.

Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen ve vývěsce před školou a na webových stránkách. Přidělení registračního čísla, pod kterým bude žák
v seznamu uveden, bylo rozesláno.

Pokud jste požádali o odklad a nedodali jste potřebné dokumenty, bude řízení přerušeno a po obdržení příslušných dokladů, bude rozhodnutí o odkladu školní docházky vyhotoveno a odesláno.

Odklady, kde jsou dokumenty přiloženy, budou postupně řešeny
a rozhodnutí o odkladu zasíláno od 3. 5. 2021.

V horním menu – O škole je část věnovaná zápisům a tam jsou podrobné informace.

Zápisy do 1.ročníku