Seznam přijatých žáků 1. ročník 2021/22

V přiloženém souboru je seznam registračních čísel přijatých žáků pro příští školní rok do 1. ročníku.

Přijatí žáci: Seznam 

 

Dle vývoje situace v červnu rozhodneme o případném konání informační schůzky rodičů nebo zašleme potřebné dokumenty.