Seznamovací třídní schůzky 9.9.2021

  • ve čtvrtek 9.9. proběhly na naší škole seznamovací třídní schůzky, byla tak založena tradice v rámci navázání a zlepšení komunikace mezi pedagogy a rodiči
  • vysoká účast zákonných zástupců dokazuje, že jsme vykročili správnou cestou
  • od 16 hodin se konaly třídní schůzky na 1. stupni a od 17 hodin na 2. stupni
  • všem rodičům za účast děkujeme a těšíme se na další spolupráci


Podrobnosti v ŽK

Školní družina

Provoz školní družiny zahájen ve středu 1. září 2021
Po skončení vyučování – přibližně v 8.45 hod do 16.30 hod
pro všechna oddělení na hlavní budově školy
Od čtvrtka 2. září 2021 zahájen pravidelný provoz
– ranní družina od 6.15 hod – do 8.00 hod
pro všechna oddělení na hlavní budově

– odpolední družina ve svých odděleních – po skončení vyučování podle rozvrhu jednotlivých tříd do 16.30 hod

Třídní učitelé a primární prevence

Třídní učitelé a primární prevence

Dne 26. 8. 2021 proběhlo pod vedením paní Kaplanové, okresní metodičky primární prevence z Trutnova, školení třídních učitelů na téma Třídnická hodina. Seminář byl zaměřen na práci s třídním kolektivem tak, aby se po prázdninách navodilo příjemné klima ve třídě a udržely dobré vztahy mezi spolužáky, a tím se dařilo předcházet konfliktním situacím.

Školení je prvním z řady seminářů, které se zaměří na zkvalitnění komunikace školy se žáky a jejich zákonnými zástupci.

Lenka Vlachová
školní metodik primární prevence