Environmentální výchova

Dříve ekologická výchova. Dnes je chápána v širším smyslu jako průsečík oblastí – ekologie a ochrany přírody, sociální oblasti s důrazem na místní region a ekonomické oblasti s cílem udržitelného rozvoje.
V této složce budeme informovat o projektech, které prolínají také předměty přírodopis, zeměpis a chemie.

Více o konkrétních projektech v rolovacích záložkách.
Koordinátorem EVVO na škole – Mgr. Dušan Vodnárek

 

ARCHIV PROJEKTů:

https://www.zsskolnivr.cz/archiv/ekologicka_vychova.htm

https://www.zsskolnivr.cz/archiv/skolni_projekty.htm