Výzva 56

Čtenářské dílny – 4 šablony – 2. – 9. ročník, podpoření čtenářské gramotnosti, nákup nových knih

Studijní pobyt 60 žáků v jižní Anglii v městě Gosport