Zápis do 1. ročníku

Zápis 2023 – 4. 4. 2023 – 14 – 18 hod

 1. Zákonný zástupce dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí s odkladem školní docházky v loňském školním roce musí ze zákona ve stanovenou lhůtu
  od 1. 4. do 30. 4. podat škole žádost o zápis dítěte ke školní docházce.
  Zároveň s žádostí je třeba doručit kopii rodného listu žáka. Stačí prostá kopie či sken.
 2. Zápis sestává ze dvou částí, první je formální – vyplnění a odevzdání tiskopisů, druhá část neformální je pro budoucí žáky –  motivační aktivity (např. rozhovor, hra, připravené činnosti zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy).
 3. Pokud bude zákonný zástupce dítěte chtít odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024, musí také podat žádost o odklad doplněnou o příslušná dvě doporučení k tomu nutná (PPP, SPC, lékaře, klinický psycholog,…). Pokud by v okamžiku podání žádosti neměl tato doporučení, musí je škole doručit do 30. 4. 2023.
 4. Tiskopisy žádostí jsou v následujících odkazech:
 • Žádost o přijetí   (soubor ve wordu)
 • Žádost o přijetí   (soubor v pdf)
 • Žádost o odklad   (soubor ve wordu)
 • Žádost o odklad (soubor v pdf)
 • Doručení žádostí:
  Osobně ve škole dne 4. 4. 2023 od 14 do 18 hodin.
  Po obdržení vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žák uveden na vyvěšeném seznamu přijatých žáků.
 • K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení:
 • 1. školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • 2. dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • K žádosti o předčasný nástup do školy je nutné předložit:
 • posouzení školského poradenského zařízení (PPP).
 • Pokud se vám nepodaří tato doporučení získat do konce dubna, bude správní řízení o odkladu přerušeno na dobu nezbytně nutnou k získání doporučení.
 • Kritéria přijetí 2024 
 • Desatero vydané MŠMT