Mezinárodní návštěva na školní zahradě

Školní zahrada na Liščím kopci

Dne 17.6. 2021 proběhla na certifikované přírodní zahradě ZŠ Školní mezinárodní návštěva. Odborníci na přírodní zahrady z rakouské organizace Natur im garten, slovenského Centra environmentálných aktivít a českého Střediska ekologické výchovy SEVER se zajímali o potenciál a fungování zdejší zahrady. Prohlídku zahrady a školy vedl Dušan Vodnárek, který účastníkům zahradu nejenom ukázal, ale také přiblížil její využití – například fungování meteorologického týmu, či využití plodin vypěstovaných na zahradě ve školní jídelně nebo ve výuce vaření. Hosté byli zdejší ukázkou dobré praxe nadšení a se zájmem si vyslechli příběh vzniku a proměny této zahrady.

Zahrada je koncipovaná jako soubor ukázek různých biotopů (mokřad, záhony, broukoviště, květnatá louka, kosený trávník, křovisko, ukázka léčivých bylinek miniarboretum). Zároveň je pro žáky k dispozici vzorník ptačích budek, milíř, stromový keltský kalendář, meteorologická stanice, venkovní učebna, altán s dendrofonem i ukázka různých příbytků pro hmyz – hmyzí hotel, domeček pro ježka, balvany pro ještěrky aj.
Prohlídka proběhla v rámci setkání projektu Creating nature garden and learning trough it, který reaguje na nevyužitý potenciál zahradního vzdělávání a jeho hlavním cílem je zvýšení příležitostí v této oblasti. Partnerské organizace společně vytváří ucelený kurz pro vzdělavatele, který zahrnuje nejdůležitější témata a je podporou pro pedagogy, kteří mají zájem o přírodní zahrady a zahradní výuku. Předpokládané otevření kurzu bude v první polovině roku 2022. Kurz je rovněž vhodný pro lektory a další vzdělavatele.

Projekt Creating Nature Garden and Learning Through It je projekt realizovaný organizací SEVER Horní Maršov za podpory Evropské komise v rámci programu ERASMUS+.

Mgr. Katarína Čižmárová
Středisko ekologické výchovy SEVER

Talenty pro firmy

Soutěž T-Profi

Poprvé jsme se zúčastnili soutěže T-Profi v Kablu ve Vrchlabí.
Dne 8. listopadu 2018 se zúčastnil náš tým Kablo 1 a Kablo 2 okresního kola soutěže T-Profi, kterou organizuje Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Tým Kablo 2 se umístil na krásném 2. místě (z 5 soutěžních týmů).

Společně se Střední školou strojírenskou a elektrotechnickou  jsme vytvořili 2 týmy Kablo 1 a 2. Cílem soutěže je prohlubování základních praktických dovedností a propagace existující spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Soutěží smíšené osmičlenné týmy, složené ze 3 žáků základní školy (5. třída) + 3 studentů střední školy (2. ročník) + 1 zástupce firmy + 1 pedagogického pracovníka. V daném časovém limitu týmy postaví a zprovozní dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice (Merkur). Všechny absolvované disciplíny jsou hodnoceny porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných hodnotících kritérií.

Závěrem musím poděkovat celému týmu Kablo 2, že bojoval statečně a podařilo se odevzdat v časovém limitu zcela funkční zařízení, což se všem týmům nepodařilo.

Složení našeho týmu: Kablo 2

ZŠ Školní Vrchlabí – Klára N, Markéta R., Helena H.

Složení našeho týmu: Kablo 1.

ZŠ Školní Vrchlabí – David Ř., Samuel H., Anežka K.

Pedagogický dozor za ZŠ – Mgr. Lukáš Kubelka

Zástupce firmy Kablo – Vít Chudoba a Miroslav Cee

Pohyb nás baví – výstava výtvarných prací

9.5.2018 byla vernisáží otevřena další výstava výtvarných prací žáků ZŠ Školní Vrchlabí. Výstavu připravovala p.u. Vodnárková, úvodní slovo pronesli p. ředitel Palátka, za sportovce p.u. Pleva a za Město Vrchlabí p. Mikšíková. Zpěvem a dramatickým ztvárněním zpestřili odpoledne Liščata z pěveckého kroužku p.u. Formanové a šesťáci pod vedením p.u. Paskové.

Fotogalerie: https://profesordv.rajce.idnes.cz/Pohyb_nas_bavi/