Mezinárodní návštěva na školní zahradě

Školní zahrada na Liščím kopci

Dne 17.6. 2021 proběhla na certifikované přírodní zahradě ZŠ Školní mezinárodní návštěva. Odborníci na přírodní zahrady z rakouské organizace Natur im garten, slovenského Centra environmentálných aktivít a českého Střediska ekologické výchovy SEVER se zajímali o potenciál a fungování zdejší zahrady. Prohlídku zahrady a školy vedl Dušan Vodnárek, který účastníkům zahradu nejenom ukázal, ale také přiblížil její využití – například fungování meteorologického týmu, či využití plodin vypěstovaných na zahradě ve školní jídelně nebo ve výuce vaření. Hosté byli zdejší ukázkou dobré praxe nadšení a se zájmem si vyslechli příběh vzniku a proměny této zahrady.

Zahrada je koncipovaná jako soubor ukázek různých biotopů (mokřad, záhony, broukoviště, květnatá louka, kosený trávník, křovisko, ukázka léčivých bylinek miniarboretum). Zároveň je pro žáky k dispozici vzorník ptačích budek, milíř, stromový keltský kalendář, meteorologická stanice, venkovní učebna, altán s dendrofonem i ukázka různých příbytků pro hmyz – hmyzí hotel, domeček pro ježka, balvany pro ještěrky aj.
Prohlídka proběhla v rámci setkání projektu Creating nature garden and learning trough it, který reaguje na nevyužitý potenciál zahradního vzdělávání a jeho hlavním cílem je zvýšení příležitostí v této oblasti. Partnerské organizace společně vytváří ucelený kurz pro vzdělavatele, který zahrnuje nejdůležitější témata a je podporou pro pedagogy, kteří mají zájem o přírodní zahrady a zahradní výuku. Předpokládané otevření kurzu bude v první polovině roku 2022. Kurz je rovněž vhodný pro lektory a další vzdělavatele.

Projekt Creating Nature Garden and Learning Through It je projekt realizovaný organizací SEVER Horní Maršov za podpory Evropské komise v rámci programu ERASMUS+.

Mgr. Katarína Čižmárová
Středisko ekologické výchovy SEVER