Informace – zahájení školy

Žáci budou testováni antigenními testy ve třech státem stanovených termínech (1., 6. a 9. září).

1.ročníky budeme testovat poprvé až 2.9.
Ostatní žáci se otestují 1.9. ihned po nástupu do školy.

Rodiče žáků 1. ročníků budou moci vstoupit do budovy školy
s ochranou dýchacích cest.

úprava rozvrhu 1. týden