Třídní učitelé a primární prevence

Třídní učitelé a primární prevence

Dne 26. 8. 2021 proběhlo pod vedením paní Kaplanové, okresní metodičky primární prevence z Trutnova, školení třídních učitelů na téma Třídnická hodina. Seminář byl zaměřen na práci s třídním kolektivem tak, aby se po prázdninách navodilo příjemné klima ve třídě a udržely dobré vztahy mezi spolužáky, a tím se dařilo předcházet konfliktním situacím.

Školení je prvním z řady seminářů, které se zaměří na zkvalitnění komunikace školy se žáky a jejich zákonnými zástupci.

Lenka Vlachová
školní metodik primární prevence