Školní družina

Provoz školní družiny zahájen ve středu 1. září 2021
Po skončení vyučování – přibližně v 8.45 hod do 16.30 hod
pro všechna oddělení na hlavní budově školy
Od čtvrtka 2. září 2021 zahájen pravidelný provoz
– ranní družina od 6.15 hod – do 8.00 hod
pro všechna oddělení na hlavní budově

– odpolední družina ve svých odděleních – po skončení vyučování podle rozvrhu jednotlivých tříd do 16.30 hod