Podnebín

Žáci 8.C a 8.B pracovali formou simulační hry na adaptačních opatřeních obce proti klimatickým změnám.

Více info a fotogalerie: ZDE

Realizováno střediskem ekologické výchovy SEVER.