Výuka Čj pro cizince

  • je určena pro celou oblast ORP Vrchlabí
  • od 1.9.2021 je naše škola zařazena mezi vybrané školy určené ke vzdělávání cizích státních příslušníků.
  • vzdělávací program zabezpečují Mgr. Zdena Hrnčířová a Mgr. Jana Formanová