Sportovní kroužek od 26.5.

Od 26. 5. opět zahajujeme činnost
SPORTOVNÍHO KROUŽKU S PRVKY GYMNASTIKY.
Sraz cvičenek a cvičenců: středa ve 13:15 h v šatnách 1. stupně.
Konec cvičení:  1. třída ve 14:30 h, ostatní v 15 hodin.
Pokud někdo nemá o tuto aktivitu zájem, prosím o písemnou zprávu od rodičů. V případě hezkého počasí budeme chodit
na školní hřiště.
Těším se na shledání.
Z. Hrnčířová