Schůzky pro 1.ročníky 2021/2022

Příští týden proběhnou informační schůzky zákonných zástupců žáků přijatých na naši školu do 1. ročníků.

Budou konány pro každou třídu jednotlivě:
1.A – p. uč. Hrnčířová – úterý 15.6. v 15:30 ve 4.A (1.podlaží)
1.B – p. uč. Hubařová – čtvrtek 17.6. v 16:00 v 5.A (přízemí)
1.C – p. uč. Formanová – čtvrtek 17.6. v 15:30 ve 4.B (1.podlaží)

Paní učitelky budou rozesílat na emailové adresy pozvánky pro jednotlivé rodiče ze své třídy. Pro orientaci přikládáme kódovaný seznam přidělení do tříd.

Rozdělení do tříd: Seznam 1.tříd