Informace pro 6.ročníky – druhý cizí jazyk

Od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk, v časové dotaci
2 hodiny týdně.
Pro příští školní rok nabízíme možnost výběru druhého jazyka:
– německý jazyk
– francouzský jazyk

V pondělí obdrží žáci dotazníky s volbou druhého jazyka a do pátku 21.6. je vrátí potvrzené třídním učitelům.
Rozhodnutí pak bude závazné pro 7. – 9. ročník.