S ještěrkami na SEVER

Cíl:
1. Zpřístupnit environmentální pobytové programy ve středisku
SEVER Horní Maršov dalším žákům naší školy.
2. Vytvořit kamennou zídku pro ještěrky, která bude zároveň
geologickou sbírkou a lavičkou. Zídka zatraktivní prostředí pro
ještěrky a bude také sloužit jako didaktická pomůcka v hodinách
přírodopisu – geologie.

V roce 2019/2020 realizováno za finanční podpory:

Další partneři projektu:


HOŘICE – město kamenné krásy