S ještěrkami na SEVER

Cíl:
1. Zpřístupnit environmentální pobytové programy ve středisku SEVER Horní Maršov dalším žákům naší školy.
….. asi 80 žáků pátých a osmých tříd navštívilo v rámci pobytových výukových programů SEVER (podzim 2019, jaro 2020)
2. Vytvořit kamennou zídku pro ještěrky, která bude zároveň
geologickou sbírkou a lavičkou. Zídka zatraktivní prostředí pro
ještěrky a bude také sloužit jako didaktická pomůcka v hodinách
přírodopisu – geologie.
…. naleznete zde křemen, žulu, vápenec, melafyr, čedič, svor, prachovec a pískovec
….. vytvořili jsme zázemí s lavičkami a koši pro relaxaci a odpočinek před vchodem školy

V rámci tohoto projektu jsme vyrobili vrchlabský quest
S Gendorfem po Hartě. Ke stažení ZDE.

V roce 2019/2020 realizováno za finanční podpory:

Další partneři projektu:


HOŘICE – město kamenné krásy