Budky a krmítka v městském parku

Závěrečná zpráva – Budky a krmítka do městského parku
č. smlouvy 2020/14/OŠ

Žáci šestých tříd v hodinách pracovních činností sestavovali ze stavebnic ptačí budky.
Truhlář dodal budky v předtermínu, již v březnu. To umožnilo žákům, ještě v době nuceného přerušení školní docházky, zkompletovat 20 budek. Asi polovina z nich byla na začátku dubna vyvěšena členy Okrašlovacího spolku ve Vrchlabí, aby budky mohli sloužit k zahnízdění ještě v tomto roce. Druhou polovinu pověsili žáci – dobrovolníci z 8.C v květnu, v době, kdy bylo již povoleno setkávání lidí i v přírodě v menších skupinách.
Krmítka truhlář dodal v dubnu. Jedno bylo instalováno v dolní části parku, druhé v horní nedaleko ohniště, při brigádě svolané okrašlovacím spolkem k úklidu městského parku 23. května 2020. Krmítka byla opatřena cedulkou, čím a jak v zimě přikrmovat.

Budky výrazní zvýší hnízdní možnosti mnohým dutinovým pěvcům (sýkora koňadra, sýkora, modřinka, sýkora uhelníček, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, lejsek černohlavý) a pozitivně tak ovlivní druhovou biodiverzitu ptačí fauny ve Vrchlabí. V zimním období budky slouží k nocování a instalovaná krmítka k zimnímu přikrmování. Zasypávat do krmítek a pozorovat ptáky na nich, nebo ptáky v budkách hnízdící posílí environmentální povědomí veřejnosti vůči přírodě. Při výrobě a instalaci budek žáci procvičovali a zdokonalovali manuální dovednosti a jemnou motoriku.

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou města Vrchlabí.