Pěvecký sbor

Pěvecký sbor "Liščata" Pěvecký sbor na této škole pracuje už 12 let pod vedením Jany Formanové a je velmi potěšující fakt, že je o něj stále velký zájem. Zpočátku to byl jen zájmový kroužek a mohly ho navštěvovat děti od 1. - 9. ročníku. Před 4 lety se kroužek změnil na nepovinný předmět, který je na vysvědčení hodnocený známkou. Od této doby ho navštěvují děti pouze z 1. stupně od 1. - 5. ročníku. V letošním roce má sbor rekordní počet členů 59. S dětmi nacvičujeme pásma na různé příležitosti a školu s nimi reprezentujeme na veřejných vystoupeních pořádaných nejen naší školou, ale i městem a KD Střelnice. Ale posluchače pro náš program hledáme i sami, např. chodíme zazpívat do pečovatelského domu ve Vrchlabí. V letošním školním roce už máme za sebou tato vystoupení: - Svatomartinský lampionový průvod na zámku ve Vrchlabí - Rozsvícení vánočního stromu na náměstí ve Vrchlabí - Vánoční vystoupení v pečovatelském domě ve Vrchlabí - Vystoupení na vánočním jarmarku u nás ve škole - Vystoupení na vánočním jarmarku na náměstí ve Vrchlabí - Vánoční vystoupení v KD Střelnice pro studující seniory Do konce školního roku ještě připravujeme program na tato vystoupení: - Pečovatelský dům ve Vrchlabí k MDŽ (březen) - Vystoupení na Májové veselici na náměstí ve Vrchlabí (květen) - Vystoupení na vernisáži výstavy prací žáků naší školy v Knihkupectví ve Vrchlabí (květen)