Fotbal

2018/2019

1.skupina – žáci 1. – 3. tříd – trenér Miroslav Hanuš 
– středa 7. – 8. vyučovací hodina

2. skupina – žáci 3. – 5. tříd – trenér Jaroslav Pleva
– pondělí 8. – 9. vyučovací hodina

3. skupina – žáci 6. – 7. tříd – trenér Jaroslav Pleva
– lichý čtvrtek 8. – 9. vyučovací hodina

4. skupina – žáci 8. – 9. tříd – trenér Jaroslav Pleva
– sudý čtvrtek 8. – 9. vyučovací hodina

 

 

 

 

Double – úspěšná sezona 2015/2016
starších žáků FC Vrchlabí
V následujícím článku:   Double